Wieczór z Szantami

Klub  Lekarza  wraz  z  Klubem  Żeglarskim  SZKWAŁ  organizują  już  tradycyjnie Wieczór z Szantami.

Zapraszamy  zatem  Koleżanki  i  Kolegów  lekarzy  oraz  sympatyków  żeglarstwa  wraz  z  rodzinami  w  piątek 6 października 2017  roku do Klubu Lekarza w Łodzi.

Zaczynamy o 19.00!