Wieczór z Szantami

Uroczysty „Wieczór z szantami”.

W maju odbył się na Wielkich Jeziorach Mazurskich XX Jubileuszowy Rajd Żeglarski Klubu SZKWAŁ przy OIL w Łodzi. Dlatego tegoroczny „Wieczór  z Szantami” miał uroczysty charakter. Oprawą muzyczną naszego dorocznego spotkania  był koncert zespołu „Cztery Refy”. To jeden z najbardziej znanych i najlepszych przedstawicieli tego gatunku muzyki, nic dziwnego, że zainteresowanie koncertem przekroczyło oczekiwania organizatorów, którymi tradycyjnie są Paweł Susłowski i piszący te słowa. Frekwencja w Klubie Lekarza była tak liczna, że konieczne było donoszenie z zaplecza brakujących krzeseł. Większość uczestników wieczoru doskonale zna utwory śpiewane i grane przez „4 Refy”, nic zatem dziwnego, że duża część pieśni była śpiewana wspólnie. W tym roku w spotkaniu uczestniczyła kilkunastoosobowa grupa Koleżanek i Kolegów z Wielunia. To żeglarze często śpiewający wspólnie, nota bene doskonale znani członkom zespołu. Dlatego Maciej Łuczak mówił ze sceny, że nie wiadomo kogo bardziej słychać: zespół czy „Wieluniaków”. W końcowej części koncertu zespół dawał tylko podkład muzyczny, a śpiewała sala. Przed koncertem odbyło wręczenie dyplomów zwycięskim załogom. O wynikach regat Panaceum już informowało, ale z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że I miejsce zajęła załoga pod dowództwem Pawła Kuźniaka z Wielunia, II miejsce Wojciech Retkiewicz z załogą, a III  załoga Andrzeja Staszewskiego. Ten ostatni przygotował 30 minutowy film z jubileuszowych regat. Został on zaprezentowany w przerwie koncertu i spotkał się z dużym zainteresowaniem obecnych, zwłaszcza, co naturalne, uczestników regat. Tradycyjnie podczas wieczoru kończącego sezon skarbnik Klubu, Paweł Susłowski składa sprawozdanie z finansów i zachęca do regulowania składek. Dwudziestolecie naszego lekarskiego żeglowania po egidą OIL w Łodzi to okazja do podziękowań osobom, które przyczyniły się do powstania Klubu SZKWAŁ i których praca powoduje, że nasza grupa jest niezmiennie aktywna i w majowych regatach bierze udział ponad 20 jachtów. W tej grupie miejsce szczególne zajmuje Paweł Susłowski. Bez jego zaangażowania i kompetentnego  działania nie byłoby klubu i regat. W imieniu wszystkich lekarzy-żeglarzy serdeczne podziękowania za 20 lat pracy! Dziękuję także członkom zarządu klubu: Zdzisławie Jędrzejczak, Ireneuszowi Juzali i Wojciechowi Retkiewiczowi. W ostatnich latach aktywnie włączył się w organizację regat Michał Bobrski. Z satysfakcją patrzę na zwiększającą się w naszym gronie liczbę młodych lekarzy. To dobrze rokuje „SZKWAŁOWI” na kolejne 20 lat!

                                                                      Komandor Klubu SZKWAŁ

                                                                            Ryszard Golański